Bát cơm đào đỏ gốm sứ Bát Tràng Rộng 11.5cm x Cao 6cm

46.000VNĐ