Bát cơm sen đỏ gốm sứ Bát Tràng Rộng 11.5cm x Cao 5.5cm

48.000VNĐ