Bát cơm viền đen vẽ hoa Bát Tràng Rộng 11cm x Cao 4.5cm

48.000VNĐ