Bát mắm gốm trắng vẽ trúc Bát Tràng Rộng 8cm x Cao 3.5cm

37.000VNĐ