Bát Salad vuông chuồn trúc xanh Bát Tràng cao cấp

220.000VNĐ