Bếp bầu dục chuồn trúc xanh Bát Tràng Dài 35cm x Rộng 18cm đẹp

390.000VNĐ