Bình đường đào đỏ gốm sứ Bát Tràng Rộng 7cm x Cao 8cm đẹp

103.000VNĐ