Bộ ấm trà Bát Tràng chóp S2 chỉ bạc Quà tặng gốm sứ chính hãng

500.000VNĐ