Bộ Ấm Trà Bát Tràng Quà tặng Dáng Minh Long S2 Trắng sứ 600ml chất lượng

220.000VNĐ