Quà tặng Bộ Ấm Trà Bát Tràng Lá Trúc Dáng Vuông làm quà tặng

480.000VNĐ