Bộ Ấm Trà Bát Tràng Men Trắng Nhánh Trúc chất lượng

280.000VNĐ