Bộ Đồ Ăn Bát Tràng Vẽ Cảnh Tùng Hạc – Men Chàm Cổ cao cấp

2.950.000VNĐ