Chén Cơm Bát Tràng Tam Thái Khoai Chuồn Đen

46.000VNĐ