Đĩa phi 24 hoa móc ngoài đen Bát Tràng Rộng 24cm x Cao 3cm

210.000VNĐ