Đĩa phi 32 chuồn trúc xanh gốm sứ Bát Tràng Rộng 35cm x Cao 4cm

360.000VNĐ