Đĩa phi 9 men nâu gốm sứ Bát Tràng Rộng 12cm x Cao 2cm

56.000VNĐ