Đĩa sâu lòng phi 20 xanh đồng vẽ bèo Bát Tràng Rộng 20cm x Cao 3cm

260.000VNĐ