Đĩa sứ Dáng Bằng Bát Tràng Vẽ Trúc – Men Chàm chính hãng

70.000VNĐ