Đĩa sứ Đựng Đồ Ăn Bát Tràng Vẽ Phượng – Men Lam Cổ làm quà tặng

90.000VNĐ