Đĩa sứ Tròn Bát Tràng Đường Kính 25.5cm – Cao 3.6cm tốt

210.000VNĐ