Đĩa tròn phi 20 vẽ đào xanh gốm sứ Bát Tràng Rộng 20cm x Cao 2cm

155.000VNĐ