Hũ Đựng Tương Bát Tràng Tam Thái Hoa Cúc Đỏ làm quà tặng

30.000VNĐ