Khay Vuông Vênh Bát Tràng Tam Thái Khoai Chuồn Đen cao cấp

46.000VNĐ