Ly Latte Quai Tròn Màu Vân Đá Xanh Crom 330ml

74.800VNĐ