Ly sứ Bát Tràng Bát Tràng Capucino Màu 0.22L + Dĩa

108.900VNĐ