Ly sứ Bát Tràng Bát Tràng Không Quai Trắng 0.35L

38.000VNĐ