Muỗng Canh sứ Bát Tràng Dài 21cm – Rộng 7cm giá tốt

40.000VNĐ