Nậm 2 Bầu H23 Men Rạn Bát Tràng giá tốt

825.000VNĐ