Quà Tặng Bình hoa Minh Long – Họa Mi và Hoa Bưởi – Cobalt Vàng

1.452.000VNĐ