Tô sứ Cổ Đựng Canh – Bát Tràng chính hãng

145.000VNĐ