Tô sứ Đựng Canh Bát Tràng Vẽ 100 Chữ Thọ – Men Lam Cổ tốt

300.000VNĐ