Tô sứ Đựng Canh Bát Tràng Vẽ Trúc – Men Chàm giá rẻ

260.000VNĐ