Tô sứ Nông Đựng Canh Bát Tràng Tam Thái Vẽ Sen

125.000VNĐ