Tranh Sứ Lý Ngư Vọng Nguyệt Số 1 – Bát Tràng

4.200.000VNĐ