Tranh Sứ Lý Ngư Vọng Nguyệt Số 2 – Gốm Sứ Bát Tràng

3.800.000VNĐ