Tranh Sứ Phúc Lôc Thọ Số 2 – Gốm Sứ Bát Tràng

3.100.000VNĐ