Tranh Sứ Phúc Lộc Thọ Số 3 – Gốm Sứ Bát Tràng

3.100.000VNĐ