Tranh sứ Tứ Quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai Số 1 Bát Tràng

5.400.000VNĐ