Tranh sứ Tứ Quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai Số 3 Bát Tràng

5.400.000VNĐ