Tranh Sứ Tứ Quý Tùng – Cúc – Trúc – Mai Số 6 Bát Tràng

5.400.000VNĐ