Bát cơm xanh ngọc vẽ trúc Bát Tràng Rộng 11cm x Cao 5cm

46.000VNĐ