Thố Cơm Bát Tràng Tam Thái Khoai Chuồn Đen

207.000VNĐ