Đĩa tròn phi 26 đào đỏ gốm sứ Bát Tràng Rộng 26cm x Cao 3.5cm

242.000VNĐ