Ly sứ Bát Tràng Bát Tràng Không Quai 0.35L

45.000VNĐ