Thìa chuồn trúc xanh gốm sứ Bát Tràng rộng 3.5cm x cao 13.5cm ưa chuộng

38.000VNĐ