Quà Tặng Bộ Ấm Tích Bát Tràng Trúc Lâm Thất Hiền Bọc Đồng 0,1L làm quà tặng

1.100.000VNĐ