Thố cơm có nắp giả vuốt nâu gốm Bát Tràng Rộng 10.5cm x Cao 8.5cm đẹp

220.000VNĐ